ornament

Dział fizjoterapii obejmuje leczenie za pomocą ćwiczeń (kinezyterapia), z wykorzystaniem działania zjawisk fizycznych (fizykoterapia) oraz masażu leczniczego (masaż klasyczny i limfatyczny).

W ramach kinezyterapii prowadzimy:

 • ćw. indywidualne i zespołowe
 • ćw. przy użyciu przyrządów
 • terapię manualną
 • kinesiotaping
 • terapię punktów spustowych
 • mobilizacje stawów
 • relaksację poizometryczną mięśni
 • neuromobilizacje
 • gimnastykę korekcyjną
 • instruktarz ćwiczeń
 • masaż klasyczny całkowity i częściowy

W zakresie fizykotarapii wykonywane zabiegi to:

 • galwanizacja przepływowa (katodowa) i odwrócona (anodowa)
 • jontoforeza
 • elektrostymulacja
 • prądy diadynamiczne (DD, prądy Bernarda)
 • prądy interferencyjne (NC, interdyn, prądy Nemeca)
 • tens
 • magnetoterapia
 • laser
 • ultradźwięki
 • fonoforeza
 • okłady fango
 • okłady parafinowe
 • masaże wirowe kończyn górnych, kończyn dolnych
 • krioterapia miejscowa ciekłym azotem
 • Solux
 • lampa Bioptron