ornament

Oferujemy poradnie specjalistyczne w zakresie:

Rehabilitacji medycznej

Ortopedii

Neurologii

Specjalista neurolog zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób i urazów układu nerwowego (mózgu, móżdżku, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych, układu autonomicznego, mięśni), których objawami są między innymi.:

 • bóle głowy,
 • zaburzenia równowagi,
 • zaburzenia widzenia,
 • zaburzenia pamięci,
 • drgawki,
 • drętwienia,
 • zaburzenia czucia,
 • osłabienie siły mięśniowej
 • zaburzenia snu

Do chorób neurologicznych należą między innymi:

 • padaczka,
 • migrena,
 • udary mózgu,
 • zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych,
 • polineuropatie,
 • choroba. Parkinsona,
 • choroba. Alzheimera,
 • stwardnienie rozsiane (SM),
 • miastenia,
 • miopatia,
 • guzy mózgu i rdzenia,
 • nerwice

Neurochirurgii

Preluksacji

Wad postawy

Urologii

Medycyny sportowej