ornament

Oferujemy poradnie specjalistyczne w zakresie:

Rehabilitacji medycznej

Ortopedii

Neurologii

Neurochirurgii

Specjalista neurochirurg zajmuje się diagnostyką schorzeń układu nerwowego odwodowego ( nerwy obwodowe) i ośrodkowego (mózg, móżdżek, rdzeń kręgowy) pod kątem kwalifikacji do leczenia operacyjnego oraz prowadzeniem pacjentów po urazach układu nerwowego lub po zabiegach neurochirurgicznych np.

  • wodogłowia,
  • przepuklin oponowo-rdzeniowych,
  • guzów,
  • wad naczyniowych mózgu,
  • dyskopatii

Preluksacji

Wad postawy

Urologii

Medycyny sportowej