ornament

W ośrodku tym realizowana jest wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo – porodowego) oraz z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym.

Rehabilitacja tych dzieci polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji w zależności od jego stanu zdrowia  w  określonej liczbie, częstotliwości, rodzaju i kolejności wykonywania zabiegów i ćwiczeń po badaniu lekarskim.